• Anoniem on
  Regeling inzake aanpassing arbeidsduur voor kleine bedrijven » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Regeling inzake aanpassing arbeidsduur voor kleine bedrijven

  Het document “Regeling-inzake-aanpassing-arbeidsduur-voor-kleine-bedrijven” gebruikt u als aanvulling op een arbeidsovereenkomst.

  Download hier het document:

  regeling_aanpassing_arbeidsduur_kleine_bedrijven

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  4.2         regeling inzake aanpassing arbeidsduur voor bedrijven met minder dan tien werknemers

  1. Iedere werknemer die tenminste gedurende een jaar in dienst is, heeft het recht de werkgever schriftelijk te verzoeken om vermeerdering of vermindering van de voor hem geldende arbeidsduur.
  2. Het onder 1. bedoelde verzoek geschiedt onder opgave van het belang van de werknemer bij aanpassing van de arbeidsduur, het tijdstip van ingang, de omvang van aanpassing van de wekelijkse arbeidsduur en de gewenste spreiding van de arbeidsduur over de week. Een verzoek kan niet uitsluitend een andere spreiding van het bestaande aantal uren over de week betreffen.
  3. Een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur kan ten hoogste één maal per twee jaar worden gedaan.
  4. De werkgever is gehouden een zodanig verzoek binnen een redelijke termijn serieus te onderzoeken en daarover met de werknemer te overleggen.
  5. De werkgever zal het verzoek uitsluitend afwijzen, indien afwijzen indien hij daarbij een zodanig belang heeft dat de wens van de werknemer daarvoor naar redelijkheid en billijkheid moet wijken.
  6. De werkgever zal op het verzoek van de werknemer binnen een redelijke termijn schriftelijk beslissen. Hij stelt daarbij tevens de spreiding van de arbeidsduur over de week vast.
  7. De werkgever kan aan de inwilliging van het verzoek van de werknemer voorwaarden verbinden.
  8. Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur kan niet worden gedaan ter verkrijging van een andere functie, ter verkrijging van werk op een andere vestiging of ter verkrijging van werk gedurende een groter aantal uren dan de gebruikelijke arbeidsduur die binnen de onderneming van de werkgever geldt.
  9. Het inwilligen van een verzoek tot aanpassing van arbeidsduur van een werknemer in het verleden, verschaft geen rechten aan een andere werknemer op enige aanpassing van diens arbeidsduur.
  10. Aanpassing van de arbeidsduur gaat gepaard met een evenredige aanpassing van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever kan aan het inwilligen van het verzoek van de werknemer ook voorwaarden verbinden ten aanzien van bepaalde bestanddelen van de beloning van de werknemer (zoals bijvoorbeeld: het gebruik van een auto van de zaak).

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht