• Anoniem on
  Intentieverklaring | BV » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Intentieverklaring | BV

  Het document “intentieverklaring-t-b-v-oprichting-bv” gebruikt u om uw intenties met de nieuw op te richten BV vast te leggen.

  Download hier het document:

  intentieverklaring-t-b-v-oprichting-bv

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   
  INTENTIEVERKLARING TOT OPRICHTING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP (i.v.m. nieuwe activiteiten)
  De ondergetekende:

  ……………………………………………………………., hierna te noemen de ondergetekende;
  verklaart hierbij dat hij/zij zich voorneemt:

  1. De ondergetekende verbindt zich tot oprichting van een te ………… te vestigen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zal worden genaamd …………………………, hierna te noemen de B.V.

  2. Bij de akte van oprichting zal …………………………….. voor de eerste maal tot
  directeur der B.V. worden benoemd.

  3. Het doel van de B.V. zal zijn …………………..

  4. De activiteiten …………… zullen vanaf ……… 20.. voor rekening van de B.V. worden
  gedreven.

  5. Het geplaatste aandelenkapitaal van de B.V. zal € …… bedragen.

  6. De ondergetekende behoudt zich het recht voor de aandelen te plaatsen bij hem in privé dan wel bij een speciaal daarvoor op te richten Persoonlijke Holding.

  7 De volstorting zal geschieden in contanten.

  8. De B.V. zal worden aangegaan voor onbepaalde tijd.

  9. Het boekjaar van de B.V. is gelijk aan het kalenderjaar.

  10. De kosten van oprichting komen voor rekening van de B.V.

  11. Alle rechtshandelingen welke door ondergetekende vanaf ……… 20.. namens
  en/of voor rekening van de op te richten B.V. worden verricht, zullen na haar oprichting worden bekrachtigd en mitsdien ten bate of ten laste van de B.V. zijn.

  12. De akte van oprichting van de B.V. zal zo spoedig mogelijk worden verleden voor notaris ……………………… te ………………..
  Aldus opgemaakt in tweevoud en getekend te ……….. op …………. 20….

   

  ………………
  Document : intentieverklaring oprichten BV (geen inbreng)
  Versie : januari 2013

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht