• Anoniem on
  Bepaling recht op provisie » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling recht op provisie

  Het document “Bepaling-recht-op-provisie” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_recht_op_provisie

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.21       bepaling die de werknemer recht geeft op provisie

   

  De werknemer heeft recht op een provisie van ….. (provisiepercentage) % over de omzet die door de werk­gever is behaald als gevolg van ……… (omschrijving grondslag van omzet).

  Onder omzet is slechts begre­pen de omzet exclu­sief omzet­be­lasting en exclu­sief alle eventu­ele kortin­gen (hoe ook ge­naamd).

  De provisie is slechts verschuldigd indien de omzet, waarover de provisie is bere­kend, ook daadwerkelijk door de afnemer is betaald en door de werkgever is ontvan­gen. Indien redelijkerwijs vast staat, dat een deel van de omzet niet zal worden betaald, zal de daar­over berekende en door de werkgever reeds uitbetaalde provisie door de werknemer dienen te worden gerestitueerd. De werk­gever is bevoegd tot verreke­ning van de te restitueren provisie met al hetgeen door de werkgever op grond van de arbeids­overeen­komst aan de werknemer is ver­schuldigd.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht