• Anoniem on
  Bepaling recht op ontslagvergoeding » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling recht op ontslagvergoeding

  Het document “Bepaling-recht-op-ontslagvergoeding” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_recht_op_ontslagvergoeding

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.24       bepaling die de werknemer recht geeft op een op voorhand overeen­gekomen ontslagvergoeding

   

  Indien het einde van de arbeidsovereenkomst niet haar uitsluitende of voor­naam­ste reden vindt in hande­lin­gen of nalatigheden van de werknemer die hem bepaaldelijk kunnen worden verweten, zal de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst een schade­loos­stel­ling aan de werknemer betalen. Deze schadeloosstelling bedraagt alsdan een bruto maandsala­ris (inclusief vakantietoeslag en andere vaste salarisbestanddelen, niet zijnde onkostenvergoedingen) per vol dienstjaar, met dien verstande dat de vergoeding anderhalf maandsalaris bedraagt voor elk vol dienstjaar na het bereiken van de veertigjarige leeftijd en twee maandsalarissen voor elk vol dienst­jaar na het bereiken van de vijftigjarige leeftijd.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht