• Anoniem on
  Bepaling recht op intellectueel eigendom » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling recht op intellectueel eigendom

  Het document “Bepaling-recht-op-intellectueel-eigendom” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_recht_op_intellectuele_eigendom

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.20       bepaling waardoor de rechten van industriële en intellec­tue­le eigen­dom van vin­din­gen door de werknemer gedaan tijdens of in verband met de arbeidsovereenkomst toekomen aan de werkgever

   

  Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom, zoals auteursrechten, mer­krechten, octrooien, rechten op modellen en tekeningen, kwekersrechten enzo­voorts, welke ontstaan tijdens, door of in verband met de uitoefening van de door de werknemer op grond van de arbeids­overeenkomst te verrichten werkzaamhe­den, komen uit­sluitend toe aan werk­gever. Gelet op het feit dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen met zich meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen betreffende ………………. (soort uitvindingen) dan wel onderzoek doet dat kan leiden tot uitvindingen van deze soort, wordt het overeengekomen loon geacht mede een vergoeding te vormen voor het missen van aanspraak op de vermelde rechten van industriële en intellectuele eigendom.

  De werknemer is gehouden de werkgever bij eerste gelegenheid op de hoogte te stellen van alle vindingen die tot de boven bedoelde rechten aanleiding zouden kunnen geven.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht