• Anoniem on
  Bepaling inzake gevolgen toepasselijkheid CAO » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling inzake gevolgen toepasselijkheid CAO

  Het document “Bepaling-inzake-gevolgen-toepasselijkheid-CAO” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te berperken

  Download hier het document:

  bepaling_inzake_gevolgen_toepasselijkheid_CAO

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.2         bepaling om te bewerkstelligen dat op de arbeidsovereenkomst geen be­roep kan worden gedaan om een voor de werknemer gunstigere toepassing te bepleiten dan op grond van de CAO zou hebben gegolden

   

  Het toepasselijk verklaren van de CAO op deze overeenkomst zal niet tot gevolg hebben dat de CAO van toepassing is buiten de gevallen waarin dit voortvloeit uit de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst of op grond van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten.

  Met deze arbeidsovereenkomst is slechts afwijking van de CAO beoogd indien en voor zover dit uitdrukke­lijk in deze arbeidsovereenkomst is bepaald. In­dien niet uitdrukkelijk vermeld is dat met een bepaling uit deze arbeidsovereenkomst afwij­king van de CAO beoogd is, kan de werknemer op deze arbeidsovereen­komst geen beroep doen om een vordering in te stellen die niet op de CAO kan worden gebaseerd.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht