• Anoniem on
  Bepaling hogere loondoorbetaling bij ziekte » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling hogere loondoorbetaling bij ziekte

  Het document “Bepaling-hogere-loondoorbetaling-bij-ziekte” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_hogere_loondoorbetaling_bij_ziekte

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.17       bepaling die recht geeft op een hogere/langere doorbetaling van salaris dan op grond van de wet

   

  Boven de doorbetaling van het gedeelte van het salaris tijdens arbeidsongeschiktheid waartoe de werkgever verplicht is op grond van artikel 7:629 lid 1 van het Burger­lijk Wet­boek, zal de werk­ge­ver aan de werk­nemer het resterende gedeelte van zijn salaris door­be­talen vanaf de eer­ste (bij hantering van één of twee wachtda­gen: tweede respectievelijk derde) dag van arbeids­on­ge­schikt­heid tot de dag gelegen ………. (perio­de van door­betaling volledige salaris) na de eerste dag van ar­beids­onge­schiktheid.

   

  (eventueel:) De werkgever zal tot betaling van dit gedeelte niet gehouden zijn indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan als gevolg van schuld of toedoen van de werknemer, indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan tijdens de beoefening van een sport waarvan de beoefening door de werkgever aan de werknemer uitdrukkelijk ontraden is of indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan tijdens het verrichten van nevenwerkzaamheden die contractueel aan de werknemer verboden zijn.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht