• Anoniem on
  Bepaling die recht geeft op vergoeding van kosten voor telefoon internet en overige communicatiemiddelen onder fiscale werkkostenregeling » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling die recht geeft op vergoeding van kosten voor telefoon internet en overige communicatiemiddelen onder fiscale werkkostenregeling

  Het document “Bepaling-die-recht-geeft-op-vergoeding-van-kosten-voor-telefoon-internet-en-overige-communicatiemiddelen-onder-fiscale-werkkostenregeling” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_verstrekking_mobiele_telefoon_onder_fiscale_werkkostenregeling

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.10a     bepaling die recht geeft op de verstrekking van een mobiele telefoon en de vergoeding van de abonnements- en gesprekskosten (onder fiscale werkkostenregeling).

   

  De werkgever verstrekt aan de werknemer een mobiele telefoon van een door de werkgever te bepalen merk en type. De abonnements- en gesprekskosten van deze telefoon worden door de werkgever betaald.

   

  Bij het verstrekken van deze mobiele telefoon en het betalen van de abonnements- en gesprekskosten gaat de werkgever er van uit dat het zakelijk gebruik van die telefoon tenminste 10% bedraagt.  Indien en zodra het zakelijk gebruik van de mobiele telefoon niet langer tenminste 10% bedraagt is de werknemer gehouden de mobiele telefoon aan de werkgever terug te geven en is de werkgever niet langer gehouden om de abonnements- en gesprekskosten te betalen.

   

  De werknemer is verplicht de werkgever te informeren indien de kosten van de zakelijke gesprekken niet tenminste 10% bedragen. Indien de werknemer dit verzuimt, zal de werkgever de loonheffing die als gevolg hiervan door de belastingdienst wordt nageheven (met inbegrip van de daarbij geheven verhoging en opgelegde boete) op de werknemer verhalen. Teneinde de werknemer in staat te stellen om zo nodig te verifiëren of  de kosten van de zakelijke gesprekken tenminste 10% bedragen, zal de werkgever de werknemer desgevraagd een specificatie van de gesprekskosten verstrekken.

   

  De werknemer is gehouden de mobiele telefoon op eerste vordering van de werkgever aan de werkgever terug te geven, indien de arbeid ten gevolge van arbeidsongeschiktheid of anderszins gedurende een periode langer dan een maand is onderbroken, zonder dat de werkgever ter zake tot enige vergoeding of compensatie gehouden zal zijn.

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht