• Anoniem on
  Bepaling die recht geeft op vergoeding van kosten van een telefoon- en internetverbinding thuis (onder fiscale werkkostenregeling) » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling die recht geeft op vergoeding van kosten van een telefoon- en internetverbinding thuis (onder fiscale werkkostenregeling)

  Het document “Bepaling-die-recht-geeft-op-vergoeding-van-kosten-van-een-telefoon-en-internetverbinding-thuis-onder-fiscale-werkkostenregeling” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_vergoeding_telefoon_en_internetverbinding_thuis_onder_fiscale_werkkostenregeling

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.10b     bepaling die recht geeft op vergoeding van kosten van een telefoon- en internetverbinding thuis (onder fiscale werkkostenregeling).

   

  De werkgever vergoedt aan de werknemer de kosten van de telefoonverbinding en de kosten van de internetverbinding in het woonhuis van de werknemer. Vergoeding van de kosten vindt plaats na overlegging van een kopie van de factuur die de werknemer ter zake heeft ontvangen./Vergoeding vindt plaats doordat de factuur ter zake op naam van de werkgever wordt gesteld en door de werkgever wordt voldaan.

   

  Met betrekking tot de vergoeding van kosten zoals vermeld in lid 2 geldt dat deze door de werkgever vooralsnog wordt aangewezen als vergoeding in de zin van artikel 31 lid 1 sub f van de Wet op de loonbelasting 1964, zodat op deze vergoeding ten laste van de werknemer geen loonbelasting dient te worden ingehouden en eventuele loonbelasting bij wijze van eindheffing ten laste van de werkgever zal komen, voor zover deze het ter zake geldende forfait als bedoeld in artikel 31a lid 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 te boven gaat.

   

  De werkgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op enig moment met ingang van het volgende kalenderjaar op de aanwijzing als bedoeld in lid 3 terug te komen. Deze aanwijzing is en blijft uitsluitend ter beslissing aan de werkgever. De werkgever zal omtrent de aanwijzing vooraf overleggen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, of als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is: met de gezamenlijke werknemers.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht