• Anoniem on
  Bepaling die de werknemer recht geeft op een vergoeding voor het zakelijk gebruik van de privé-auto » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling die de werknemer recht geeft op een vergoeding voor het zakelijk gebruik van de privé-auto

  Het document “Bepaling-die-de-werknemer-recht-geeft-op-een-vergoeding-voor-het-zakelijk-gebruik-van-de-privé-auto” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_vergoeding_zakelijk_gebruik_prive_auto

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.7         bepaling die de werknemer recht geeft op een vergoeding voor het zake­lijk ge­bruik van de privé-auto

   

  De werknemer heeft recht op­ een vergoe­ding voor het zake­lijk ge­bruik van zijn privé-auto (an­ders dan ten behoeve van woon/werkver­keer). De vergoeding wordt betaald na over­leg­ging van een deug­de­lij­ke specifi­catie van de gereden kilome­ters. De ver­goe­ding geschiedt tot het bedrag als bedoeld in arti­kel 15b lid 1 onder a van de Wet op de Loonbe­las­ting 1964 (zoals die bepaling ten tijde van het maken van de betreffende kosten luidt), thans bedragend: € …. per kilometer. Schade tijdens zakelijk gebruik ontstaan aan de auto van de werknemer of aan de persoon van de werknemer en van andere inzittenden van de auto, is voor rekening van de werknemer. Elke aansprakelijkheid ter zake van de werkgever voor dergelijke schade is uitgesloten, behoudens het geval van opzet of grove schuld van de werkgever. Van de vergoeding is een gedeelte bestemd voor de betaling van premie voor een verze­ke­ring tegen derge­lijke schade.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht