• Anoniem on
  Bepaling deelname spaarloonregeling » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Bepaling deelname spaarloonregeling

  Het document “Bepaling-deelname-spaarloonregeling” gebruikt u om een arbeidsovereenkomst te beperken.

  Download hier het document:

  bepaling_deelname_spaarloonregeling

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  3.13       bepaling ter zake van deelname aan een spaarloonregeling

   

  De werknemer kan deelnemen aan de spaarloonregeling die geldt voor de werk­nemers van de werkgever, een en ander onder de voor­waar­den van het daartoe geldende reglement. Ingevolge deze spaarloonrege­ling zal de werkgever maandelijks een gedeelte van het bruto-salaris van de werknemer ter grootte van ten hoog­ste één twaalf­de ge­deel­te van het bedrag als vastgesteld in artikel 31 lid 2 onder f van de Wet op de Loon­belas­ting 1964 onder de in het regle­ment genoemde voorwaar­den op een ge­blok­keer­de spaar­re­ke­ning van de werknemer storten. In geval van verhoging van het voornoemde maximumbedrag anders dan we­gens in­dexe­ring, is de werkgever gerech­tigd het maximaal als spaarloon te storten bedrag te beper­ken tot het voor­heen gelden­de be­drag.

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht