• Anoniem on
  Beëindigingsovereenkomst | Personeel (kort) » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Beëindigingsovereenkomst | Personeel (kort)

   

  Het document “beeindigingsovereenkomst-beperkt” gebruikt u wanneer werkgever en werknemer met wederzijds goedkeuren het dienstverband beëindigen.

  Download hier het document:

  beeindigingsovereenkomst-beperkt

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  Beëindiging met wederzijds goedvinden

  ……………

  ……………
  ……………
  …………….

  ………………, ……………
  Behandeld door: ……………

  Betreft: beëindiging dienstbetrekking
  Geachte heer /mevrouw ………,

  Naar aanleiding van het gesprek welke wij met u hebben gehad d.d. ………. ontvangt u van ons in tweevoud dit schrijven.

  Hierbij willen wij bevestigen dat wij in het gesprek d.d. …. zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst tussen u en ons bedrijf met wederzijds goedvinden zal worden beëindigd met ingang van d.d. …………………..

  De beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke wij met u hebben vindt plaats op ons initiatief.

  Indien u akkoord gaat met bovengenoemde verzoeken wij u vriendelijk om dit schrijven voor akkoord te ondertekenen en retour te sturen naar ons.

  Het andere exemplaar is voor uw eigen administratie.

  Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij dit graag.

  Hoogachtend, Voor akkoord:

   

  ………………… …………………
  de heer/mevrouw …….. de heer/mevrouw ………

  Document : beëindiging dienstbetrekking met wederzijds goedvinden
  Versie : april 2010

   

   

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht