• Anoniem on
  Arbeidsovereenkomst | Wijziging pensioen-ontslagbeding » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Arbeidsovereenkomst | Wijziging pensioen-ontslagbeding

  Het document “Arbeidsovereenkomst-Wijziging-pensioen-ontslagbeding” gebruikt u wanneer u een natuurlijk persoon een wijziging in de arbeidsovereenkomst aanbiedt.

  Download hier het document:

  wijziging_pensioenontslagbeding

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  WIJZIGING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST

   

  De ondergetekenden:

   

   

  hierna te noemen: “de werkgever”;

   

  en

   

   

  hierna te noemen “de werknemer”;

   

  Overwegende dat:

   

  • de huidige bepaling van artikel XX van de arbeidsovereenkomst als gevolg van de gewijzigde en mogelijk in de toekomst nog verder wijzigende ingangsdatum van de AOW-uitkering, niet langer meer voldoet;
  • partijen als gevolg van die gewijzigde c.q. wijzigende wetgeving artikel XX van de arbeidsovereenkomst wensen te wijzigen;

   

  Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

   

  De tekst van artikel XX van de arbeidsovereenkomst tussen partijen zal met onmiddellijke ingang luiden als volgt:

   

  De arbeidsovereenkomst eindigt in elk geval met ingang van de dag waarop de werknemer de leeftijd bereikt waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat. Eventuele keuzemogelijkheden van de werknemer om het recht op ouderdomspensioen eerder of later te laten ingaan zullen daarbij niet in aanmerking worden genomen.

   

  Aldus overeengekomen, opgemaakt in ….voud en ondertekend

   

  te.:                                                                       te.:                                                             

   

  d.d.:                                                                    d.d.:                                                          

   

  de werkgever                                                             de werknemer

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht