• Anoniem on
  Aanstellingsbrief » Op Seyst

  Op Seyst

  Downloads

  Aanstellingsbrief

  Het document “Aanstellingsbrief” gebruikt u voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst.

  Download hier het document:

  aanstellingsbrief

  Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Op Seyst, administratie & advies.

   

  4.1         aanstellingsbrief

   

  Aan: (naam, adres, postcode, woonplaats werknemer)

   

  ……….. (plaats van verzending), …………… (datum van verzending)

   

  Geachte heer/mevrouw/mejuffrouw …………… (naam werknemer),

   

  Naar aanleiding van onze bespreking van …………… (datum laatste sollicitatiegesprek) bevestigen wij u hierbij dat u per …………… (in­gangs­da­tum) voor onbepaal­de tijd/voor de duur van ………….. (duur)* bij onze onderne­ming in dienst zult treden in de functie van ………….. (functie).

   

  De eerste maand/twee maanden* van de arbeidsovereenkomst zullen gelden als proeftijd.

   

  Uw salaris zal bij indiensttreding   ………. (salaris) bruto per maand/4 weken/week/uur* bedragen.

   

  Op korte termijn zullen wij u ter ondertekening een schriftelijke arbeidsovereenkomst doen toekomen, waarin naast het bovenstaande onder meer ook een concurrentiebeding en een verbod van nevenwerkzaamheden zullen zijn opgenomen. U gelieve deze overeenkomst per omgaande (doch in elk geval voor de dag van indiensttreding) gedateerd en ondertekend aan ons te retourne­ren. Indien u niet overgaat tot tijdige ondertekening en retournering van de aan u voor te leggen schriftelijke arbeidsovereenkomst, zullen wij er van uitgaan dat u niet bij ons in dienst wenst te treden. In dat geval kunt u aan deze bevesti­ging geen rechten ontle­nen.

   

  Graag zien wij uit naar een vruchtbare en langdurige samenwerking. In die hoop en verwachting tekenen wij,

   

  hoogachtend,

   

  …………… (naam werkgever)

   

  …………… (naam en functie bevoegde ondertekenaar)

   

  Leave a Reply

  OpSeyst – Persoonlijke aandacht